Månedlige arkiver: mars 2014

IMAG0121 My Happiness EP Clara BR

Vi får mange spørsmål om hva vi kan gjøre, og her er en liten innføring i de vanligste skadene: Vi jobber selvsagt i samarbeid med behandlende veterinær.

Vi behandler sene og båndskader, av varierende alvorlighetsgrad. Et typisk opplegg for disse kan være for en fersk skade; bokshvile og kjøling to ganger daglig i vårt kjølespa med 2-4 grader kaldt vann med høy konsentrasjon av salt, epsomsalt og oksygen. Når vi har kontroll på varme og hevelse introduserer vi leiing, alt. tredemølle, og vibrasjonsbehandling på vitafloor, samtidig som vi fortsetter kjølebehandling etter leiing. Ved å følge skadens utvikling på ultralyd kan vi bestemme progresjon videre, med å øke lengden på skrittmosjon, og introdusere vanntredemølle for å opprettholde og styrke muskulatur, samtidig som det er skånsomt for bena. Målet med behandlingen er å forkorte tiden før hesten er tilbake i banen, og styrke den for å hindre tilbakefall.

Bløtdelsskader, muskelavrivninger: I den akutte fasen handler det også her om kjøling. Videre bruker vi vibrasjonsbehandling på Vitafloor for å fremme blodsirkulasjon, solarium med infrarød stråling og trening i vanntredemølla for å bygge opp igjen muskulatur og bevegelighet.

Gjentatte leddbetennelser: Kjølebehandling i kjølespa, vibrasjonsbehandling på Vitafloor. Begge deler øker sirkulasjon og fremmer heling. Videre trening i vanntredemølle og stigningsmølle i skritt for å styrke muskulatur og sener som igjen forebygger tilbakefall. Også longsjering og dressurridning som styrker hele hesten for å bedre tåle belastninger.

Sårskader og hudinfeksjoner: Gode resultater ved bruk av kjølespa. Saltvann på sår er kjent, forebygger infeksjoner, tørker ut og fremmer heling. I tillegg er vannet svært oksygenrikt på grunn av den lave temperaturen (2-4 grader, holder på oksygen) og tilsatt oksygen.