Månedlige arkiver: november 2013

Samarbeid med travtrener Bo Westergård

Sundby Gård Midtre takker travtrener Bo Westergård og hans hesteeiere for tilliten de viser oss ved ved å sette flere av sine beste hester til oss over vinteren for restitusjon og oppbygging for neste sesong. Hestene vil trenes systematisk i vanntredemølle, longsjeres og ris på tur/ dressur for å bli sterkere og dermed være enda bedre forberedt for neste sesong. Utrolig gøy å få jobbe med så gode hester!