Nye priser fra 01.04.17:

Fra 1. april 2017 blir det noen endringer i priser på oppstalling, dette på grunn av økte leverandørkostnader. Se prisliste for detaljer.