Sundby Gård Midtre i samarbeid med VETPD holder kurs 26-27.09.18:

For Clinic – Orthopaedic Rehabilitation of the Equine Athlete, Norway 2018 

 

Kurset er først og fremst for hestepraktiserende veterinærer og studenter. Det arrangeres av internasjonalt anerkjente VETPD, og tar for seg rehabilitering av hest etter skade. Kurset er omfattende med svært gode internasjonale forelesere og inneholder både teori og praksis.

Klikk inn på invitasjonen for alle detaljer; Vi gleder oss stort til dette!